חברת תגבור שומרת לצד השגת הצלחות עסקיות על ערכים מוסריים , כיבוד בני אדם , קהילות ואת ההשפעות הסביבתיות הכלכליות והאתיקות לחברת תגבור נוהליים כתובים בנושא אתיקה ומדיניות האיכות ( נוהל QA-1 ).ובנושא שמירה על הסביבה (QA-24 )ובנושא בטיחות בעבודה.

  1. 1.      הארגון והקהילה:

1.1  תגבור שואפת לפתח את הקשר בין הארגון לקהילה.

1.2  תיגבור מינתה ממונה על נושא אחריות חברתית שמטרתו  לקדם נושא זה.

1.3  תיגבור מעודדת תרומות לקהילה והתנדבות של העובדים.

1.4  תיגבור מעודדת גיוון תעסוקתי בכל דרגי הארגון כדי לייצג בקרב העובדים קבוצות אוכלוסייה שונות, ובכלל זה מיעוטים וקבוצות מוחלשות א ומופלותל רעה.

אתיקה בניהול

2.1 לתיגבור קוד אתי כתוב ( נוהל (QA-1 ותוכנית להטמעת הקוד האתי ולאכיפתו

2.2 לתיגבור נושא תפקיד בכיר הממונה על אכיפת פעילויותבלתיאתיות, ובמיוחד בלתי חוקיות, ואשר ינקוט אמצעים סבירים וידועים מראש לתיקוןו למניעת פעילויות דומות בעתיד.

 3 איכות הסביבה :

3.1   חברת תגבור רואה את נושא הסביבתי כערך חברתי .

3.2  תגבור  ממלאת אחר תקנות וחוקים סביבתיים ושואפת להקפיד על מניעת       נזקים סביבתיים .

3.3  על כל עובדי תיגבור להקפיד על  נוהל איכות הסביבה QA-24

3.4  בכל משרדי החברה  מופיעים ע"ג לוח המודעות המלצות לעובדי החברה וללקוחותיה על שמירת הסביבה.

4. סביבת עבודה:

4.1 חברת תגבור יוצרת סביבת עבודה בטוחה ומוגנת מתאונות מאווררת ובריאה.

4.2 כל סניפי ומשרדי החברה מצוידים בנוחיות ומוגנים.

4.3 כל עובדי תגבור מקבלים ציוד ומידע הקשורים לבטיחות בעבודה.

4.4 תיגבור מנהלת רישום ותיעוד של תאונות עבודה ושל מחלות עבודה ( ראו נוהל תאונות עבודה FI-4 ) .

4.5  בכל משרדי החברה יש את התנאים הסביבתיים האופטימליים  הדרושים

כגון : תאורה נוחה ומספקת, אקלים מתאים, ואוורור ע"פ הצורך.

4.6 בכל משרד יש מנקה השומרת ודואגת על היגיינת המקום, כל משרד דואג  להוציא כל יום את הפסולת מהמשרד.

4.7 בכל סניפי ומשרדי תגבור יש הספקת מים הראויים לשתייה.

4.8 עובדי תגבור המועסקים אצל לקוחות תגבור מקבלים תדרוך לגבי בטיחות בעבודה בתיאום אם הלקוח וכן את הציוד הרלוונטי  כגון : ביגוד , נעלים , קסדות וכדומה ע"פ אופי המקום ונהלי המקום .

4.9 נורמות העסקה בתיגבור מתאפיינות בהקפדה על שמירת יחסי כבוד הדדי,    שמירת זכויות עובדים והגינות בשכר ובתנאי העבודה.

4.10 בתיגבור מבצעים הערכת עובדים תקופתית לצורך מתן משוב וזיהוי מועמדים פוטנציאליים לקידום.

 4.11 לתיגבור נושא תפקיד בכיר הממונה על תלונות העובדים תוך כדי שמירה  על סביבת עבודה בטוחה וחסויה לעובדים.

5  אחריות :

אחריות ישום נוהל זה מוטלת על מנהל\ת אחריות חברתית .